PyTermGUI

PyTermGUI

A Pythonic, easy to understand and infinitely versatile module for creating beautiful Terminal User Interfaces.

Read more...

Egy Python könyvtár gyönyörű és hasznos Terminál Felhasználói Felületek készítésére.

Sipedon

Sipedon

An interactive aquarium for your terminal.

Named after Nerodia Sipedon, the Common Watersnake.

Read more...

Egy interaktív akvárium a terminálodban.

A nevet az Erie-tavi Vízisikló, Nerodia Sipedon inspirálta.

Material.HTML

Material.HTML

A library to aid in programmatically generating beautiful, Material Design based websites using nothing but pure Python and a touch of Duct Tape.

Read more...

Egy Python alapú Material Design inspirált weboldal generátor.